English
  • קריאף משלוחי צד ג'

כלים ומחשבונים

שערי מטבע מחשבון המרה מט"ח מחשבוני עזר

משלוחים צד ג' (DROP)

כחלק מהתמחותה בשירותי השילוח הבינלאומי, מטפלת קריאף אלבטרוס במשלוחי צד ג, Drop Shipments -משלוחים בין מדינות אשר אינם עוברים פיזית דרך מדינת ישראל.

הטיפול כולל שינוע ההזמנה מהספק ועד הלקוח הסופי, בהתאם להנחית הלקוח הישראלי ותנאי המכר, כולל שירותים נלווים כגון: החלפת ניירת, אחסנה, עמילות מכס, איסוף והפצה, ביטוח ועוד.

שיתוף הפעולה עם JAS המשלח הגלובלי  ומערכות המידע המתקדמות של החברה, מהווים שני תנאים מרכזיים לשירות מקצועי ואמין ללקוחותיה.

 

קריאף אלבטרוס. יוצרים פתרונות בשבילכם.

·         חסכון משמעותי בעלויות.

·         חסכון בזמן.

·         שמירת סודיות - אין סיכון ליצירת תקשורת בין הספק למקבל הסופי,  כאשר גם התשלום יכול להתבצע על ידי ספק הסחורה, מקבל המשלוח או הלקוח בארץ.

·         הלקוח מתמקד במוצר ואינו עסוק בלוגיסטיקה של השילוח.

* * * *


קריאף אלבטרוס בע"מ
, עוסקת בשירותי שילוח בינלאומיים ומתן פתרונות לוגיסטיים גלובליים הכוללים את מגוון השירותים הנלווים ליצוא וליבוא אווירי וימי, כגון: עמילות מכס, אחסנה, הפצה ולוגיסטיקה. החברה מעניקה מענה מקצועי וממוקד - ייעוץ טרום התהליך, יצירת פתרונות ייחודיים וביצוע פרויקטים מורכבים ורחבי היקף הכוללים העברת מטענים מורכבים ואתגרים אחרים. החטיבות המקצועיות של קריאף אלבטרוס מתמחות בכל מגוון הפתרונות של השילוח הבינלאומי ומקיימות ביניהן קשרי גומלין ושיתופי פעולה הדוקים על פי תפיסת ה- ONE STOP SHOP, המונהגת בקבוצת קריאף.

 Krief Digital Box


עבור לתוכן העמוד