English
  • קריאף אנרגיה ופרוייקטים בהזמנה

כלים ומחשבונים

שערי מטבע מחשבון המרה מט"ח מחשבוני עזר

אנרגיה ופרויקטים מיוחדים

עם ההתפתחויות הכלל עולמיות בחיפוש אחר אנרגיות מתחדשות משאבי האנרגיה המרכזיים הינם- גז ונפט ומאמצים רבים מושקעים בגילויים והפקתם.
קריאף אלבטרוס הינה ספקית שירותי שילוח בינלאומיים בעלת צוות מומחים בינלאומי המתמחה במתן פתרונות לוגיסטיים עבור פרויקטים מיוחדים עם התמקדות בתעשיית בקידוחי נפט וגז, מפעלים פטרוכימיים, בתי זיקוק, מתקני גז טבעי ונוזלי וכדומה.
אנשי המקצוע של החברה יוצרים את הקשר עם הלקוחות משלב הייעוץ והתכנון הפרויקט ומלווים אותו בתמיכה, בסיוע ובפיקוח עד נקודת הסיום.
ביצוע פרויקטים מורכבים מסוג זה דורש מומחיות וניסיון מקצועי בגלל ההתמודדות עם מצבים מיוחדים של לוגיסטיקה בשינוע המשלב תעבורה באוויר, בים וביבשה ודורש ציוד מיוחד.

קריאף אלבטרוס. הפרויקט שלכם. האתגר שלנו.


כחברה מובילה בענף השילוח הבינלאומי, משקיעה קריאף אלבטרוס בפתוח תפיסות חדשניות עבור חטיבת האנרגיה והפרויקטים המיוחדים, תוך מתן דגש ברור על שלושה גורמים מרכזיים:

  • מהירות העברת הציוד
  • אבטחת תהליכי העברה
  • עמידה בלוחות זמנים
* * * *


קריאף אלבטרוס בע"מ
, עוסקת בשירותי שילוח בינלאומיים ומתן פתרונות לוגיסטיים גלובליים הכוללים את מגוון השירותים הנלווים ליצוא וליבוא אווירי וימי, כגון: עמילות מכס, אחסנה, הפצה ולוגיסטיקה. החברה מעניקה מענה מקצועי וממוקד - ייעוץ טרום התהליך, יצירת פתרונות ייחודיים וביצוע פרויקטים מורכבים ורחבי היקף הכוללים העברת מטענים מורכבים ואתגרים אחרים. החטיבות המקצועיות של קריאף אלבטרוס מתמחות בכל מגוון הפתרונות של השילוח הבינלאומי ומקיימות ביניהן קשרי גומלין ושיתופי פעולה הדוקים על פי תפיסת ה- ONE STOP SHOP, המונהגת בקבוצת קריאף.

 Krief Digital Box


עבור לתוכן העמוד