English

כלים ומחשבונים

שערי מטבע מחשבון המרה מט"ח מחשבוני עזר

התמחויות

התמחויות
  • תחומי פעילות החברה:  קידוחי גז ונפט, פרויקטים, תעשיות ביטחוניות, קמעונאות ורכב.

  • מבנה ארגוני נכון, ניסיון מקצועי ושותפים העסקיים ברחבי העולם, מקנים לחברה יתרון משמעותי במתן מענה מקצועי וממוקד - בייעוץ טרום התהליך, ביצירת פתרונות ייחודיים וביצוע פרויקטים מורכבים ורחבי היקף הכוללים העברת מטענים מורכבים ואתגרים אחרים.

 

 

עבור לתוכן העמוד