English
  • קריאף תעשיות בטחוניות

כלים ומחשבונים

שערי מטבע מחשבון המרה מט"ח מחשבוני עזר

תעשיות בטחוניות

חטיבת ה- ( GLS (Government Logistics Services בקריאף אלבטרוס הינה חטיבה מקצועית ייעודית המתמחה במתן שירותי שילוח ולוגיסטיקה למוסדות ממשלתיים, צבאיים וביטחוניים, בארץ וברחבי העולם.

החטיבה מציעה מגוון פתרונות לוגיסטיים המספקים מענה רחב למכלול הדרישות המוצבות בפניה.


הצוות המקצועי של החטיבה מונה עובדי ארגונים ביטחוניים לשעבר, המיומנים בשיתופי פעולה מסוג זה.


בשל מורכבות הפרויקטים ומאפייניהם הייחודיים, נדרשת החטיבה לתכנן ולפעול ברמה מקצועית גבוהה ביותר וכן להפעיל יכולות ארגוניות נרחבות כגון הפעלת צ'רטרים ימיים ואוויריים, הן למטעני יבוא והן למטעני יצוא.


החטיבה ערוכה לביצוע פעולות בזמן חרום, כגון שינוע מטענים לאזורי לחימה או מבצעים הומניטאריים רחבי היקף.


קריאף אלבטרוס משמשת כספק של משרד הביטחון ושל התעשיות הביטחוניות המובילות בארץ ובעולם כולל צבאות זרים.

     

* * * *


קריאף אלבטרוס בע"מ
, עוסקת בשירותי שילוח בינלאומיים ומתן פתרונות לוגיסטיים גלובליים הכוללים את מגוון השירותים הנלווים ליצוא וליבוא אווירי וימי, כגון: עמילות מכס, אחסנה, הפצה ולוגיסטיקה. החברה מעניקה מענה מקצועי וממוקד - ייעוץ טרום התהליך, יצירת פתרונות ייחודיים וביצוע פרויקטים מורכבים ורחבי היקף הכוללים העברת מטענים מורכבים ואתגרים אחרים. החטיבות המקצועיות של קריאף אלבטרוס מתמחות בכל מגוון הפתרונות של השילוח הבינלאומי ומקיימות ביניהן קשרי גומלין ושיתופי פעולה הדוקים על פי תפיסת ה- ONE STOP SHOP, המונהגת בקבוצת קריאף.

 Krief Digital Box


עבור לתוכן העמוד