שינוי בהנפקת תעודות תנועה באיטליה

לפי מידע שהצטבר ממקורות באיטליה, בהעדר מידע אחר מהגורמים הרלוונטיים בישראל, אנו מבינים כי החל במועד שנקבע ואשר צוין במייל הקודם – ראו מטה- יפעלו באיטליה שני מסלולים :

  • האחד : הגברת המודעות בקרב יצואנים איטלקיים להירשם כ- “יצואנים מאושרים” (Approved exporter) במטרה לפשט הליכים, לצמצם הנפקת תעודות תנועה והנפקה חלופית של חשבונות הצהרה.

 

– להבנתנו, יצואנים איטלקים רבים החלו לפנות למינהל המכס האיטלקי כדי להתחיל בתהליך במטרה לקבל מעמד “יצואן מאושר”.

– אנו מבינים עוד כי כבר בימים אלה הרישום נעשה בקצב מוגבר.

 

  • על פי היקף הפניות של יצואנים איטלקיים עולה כי רשות המכס האיטלקית לא תצליח להנפיק את האישורים בקצב הדרוש, עד למועד העלייה לאוויר.
  • במקביל, במטרה לאפשר המשך התנהלות סדירה של היצוא מאיטליה, ימשיך מינהל המכס האיטלקי להנפיק תעודות תנועה, ראה להלן.
  • השני : הנפקת תעודות תנועה מסוג Eur1 / תעודת תנועה מסוג EUR MED , על ידי המכס האיטלקי ,תיעשה בצורה סלקטיבית– בנקודה זו מודגש כי לפי ההנחיות החדשות יעמוד לרשות המכס האיטלקי פרק זמן של מינימום (!) 10 ימים להנפקת התעודה.

 

יש לתת את הדעת כי, לאור העובדה שזמן ההפלגה הממוצע מנמלי איטליה הוא  6/8 ימים, כי אז אפשר שמטען יגיע ארצה ותעודת התנועה האיטלקית עדיין לא תהייה מוכנה – בנקודה זו יש להמתין ולראות מה יהיה הפתרון המקובל על המכס הישראלי, אם מועד הנפקת תעודת התנועה יהיה מעבר לחמישה ימים אחרי הנפקת שטר המטען.

 

על מינהל המכס יהיה, ללא ספק, למצוא חלופה מתאימה כדי למזער נזקים ו/או לפגוע בקהיליית היבואנים מאיטליה.

 

 

 

להזכירכם,

בתאריך 17 לחודש דצמבר 2017 יצא תיקון להוראת הנוהל הזמנית, רצ”ב, בנושא  “תאריך חתימת שלטונות המכס על תעודות EUR -1 ו  EUR-MED ביחס לתאריך שטר המטען ולחתימת היצואן על התעודה עדכון הוראת נוהל “

התיקון קובע כי : “ניתן להגיש תעודה , שלא צוין כי הונפקה בדיעבד במקרים בהם התאריך הנקוב בשטר המטען מקדים 5 ימים לכל היותר את מועד אישור רשות המכס . המוסמך בבית המכס אינו רשאי לאשר חריגה מהאמור.

הארגון נמצא בקשר בנושא עם הנספחות המסחרית האיטלקית.

לידיעה,