להלן תנאי שימוש באתר האינטרנט של חברת קריאף אלבטרוס בע"מ (ח"פ 512132994)
מכתובת: דרך מנחם בגין 144, מגדל מידטאון, ת"א 6492102
כתובת האתר: www.krief.co.il

תנאי השימוש להלן אינם גורעים ואינם באים במקום כל הסכם ו/או הסדר ו/או התנאה אחרים הקיימים ו/או שיהיו קיימים בין קריאף אלבטרוס לבין המשתמש באתר.
השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן.
על המשתמש באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים.
*בכל מקום בתנאים אלה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

תכנים ושירות המידע

קריאף אלבטרוס עושה מאמצים רבים כדי לרכז, לעבד, ולהציג את הנתונים באתר
עם זאת, יתכן כי בתהליך הקליטה, העיבוד, או ההצגה של הנתונים באתר יפלו טעויות ו/או יחולו עיכובים, והמשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך ואין ולא תהיינה לו תביעות או טענות בקשר לכך.
באתר "קריאף" עשויים להימצא קישורים (LINKS) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן- "האתרים הקשורים"). קישורים אלו נועדו לנוחות המשתמש באתר בלבד. קריאף אלבטרוס אינה ולא תהיה אחראית למידע, לתכנים ולכל המצוי באתרים הקשורים.
כמו כן, אין לפרש את הקישורים באתר קריאף אלבטרוס כמתן אישור, המלצה או העדפה של קריאף אלבטרוס לאותם אתרים קשורים, לרבות לפרסומים המופיעים באתרים הקשורים ו/או למפעילי האתרים הקשורים.
קריאף אלבטרוס תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להסיר מאתר "קריאף" קישורים הקיימים בו באותה עת, כולם או חלקם, ואין מוטלת על קריאף אלבטרוס כל חובה להוסיף קישורים נוספים כלשהם.

קניין רוחני

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, כולל מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכויות היוצרים באתר "קריאף", לרבות בעיצוב האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן ותשארנה רכוש קריאף אלבטרוס. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, זולת השימוש לקבלת מידע לצרכים אישיים של המשתמש על-פי תנאי שימוש אלה, אלא בהיתר מפורש ובכתב מקריאף אלבטרוס.

מדיניות פרטיות

במסגרת פתיחת פניה לשירות הלקוחות  באתר " קריאף" יידרש המשתמש באתר למסור מידע אישי מזהה, בין היתר, שם, מספר טלפון ודואר אלקטרוני.
קריאף אלבטרוס תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיימסר על ידי המשתמש לצורך הרשמתו ו/או במסגרת פעילותו באתר, ובמידע שייאסף על ידיהן אודות פעילות המשתמש באתר, כמפורט להלן:
א. על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;
ב. לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים מעת לעת בין באמצעות האתר ובין מחוצה לו, על ידי קריאף אלבטרוס או חברות הקשורות בה למשתמש;
ג. לצורך תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;
ד. על-פי הוראות כל דין או הסכם עם המשתמש, לרבות הוראות אחרות של תנאי שימוש אלה, ולרבות על-פי דרישה של רשות מוסמכת או צו של ערכאה שיפוטית;
ה. לשם אכיפת מי מתנאי השימוש באתר כנגד המשתמש;
ו. לשם יצירת קשר עם המשתמש ושליחת דיוור שיווקי ועדכונים שוטפים, המותנה בהסכמת המשתמש.
ז. לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע מעובד, סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים, ובלבד שמידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי של המשתמש;

אף שבדעת קריאף אלבטרוס לנקוט באמצעים לשמירת המידע שיימסר ע"י המשתמש ו/או שייאסף כאמור, מוסכם כי כל העברת מידע על ידי המשתמש באתר  “קריאף” נעשית על אחריותו, ולמשתמש לא תהיינה טענות ו/או תביעות כלשהן נגד קריאף אלבטרוס, מנהליה, עובדיה וכל הפועלים בשמה ו/או עבורה, גם במקרה של גילוי ו/או מסירת מידע כאמור שלא לאחת המטרות המפורטות לעיל.
המשתמש באתר מצהיר כי הוא מודע ומסכים שאתר  “קריאף” עושה שימוש בקבצי 'עוגיות' (Cookies) כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש של המשתמש באתר וכדי להתאים את האתר להעדפות המשתמש.
'עוגיות' (Cookies) – הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי אתר  “קריאף” ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש.
קבצים אלה מכילים מידע מגוון, כדוגמת הדפים באתר  “קריאף” שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

 

הצהרת נגישות

 

באתר זה בוצעו עבודות הנגשה מלאות בהתאם לתקן WCAG 2.0 לרמה AA, ואנו עושים כמיטב יכולתינו על מנת לדאוג שישאר נגיש בכל זמן. בין אם אתם בעלי מוגבלות פיזית ובין אם לא, בממשק הנגישות שלנו תוכלו למצוא את הטכנולוגיות המתאימות אשר בעזרתן, תוכלו להתאים את תצוגת האתר בעבורכם, ובהתאם למגבלותיכם. שימו לב, כל התאמה שתעשו תשמר בקובץ "קוקי" בדפדפן שלכם, כך שבפעם הבאה אשר תגיעו לאתר זה, או כאשר תעברו בין דפים, לא תצטרכו לבצע התאמות כל פעם מחדש, אלא האתר יחכה לכם מראש מותאם ומוכן עם ההתאמות שביצעתם בפעם הקודמת.

לנחיותכם, בפתיח הממשק תמצאו כפתור "הפעלת נגישות בסיסית" אשר יפעיל הגדרות בסיסיות כגון התאמה לקוראי מסך והתאמה לניווט מקלדת, בלחיצה אחת ובאופן אוטומטי.

אנו מאמינים כי לכל אדם מגיע הזכות לחיות בכבוד, שוויון, נוחות ועצמאות, ועל פי כן, הושקעו משאבים ומאמצים רבים בממשק הנגישות, כך שיוכל להקל את השימוש באתר ככל האפשר. גלישה נעימה!

תאימות דפדפנים ומערכות הפעלה:

Google Chrome, FireFox, Safari, Opera, Microsoft Edge, Android Marshmallow, iOS9 – אנו תומכים בכל המכשירים והדפדפנים הפופולריים בשוק עד לכ-2 גרסאות אחורה.

התאמות כלליות:

כפתור להפעלת נגישות בסיסית, ניווט ע"י המקלדת, הפעלת מקלדת וירטואלית, התאמה לקוראי מסך, דילוג לתוכן המרכזי, חיפוש ביטויים ראשי תיבות וסלנג, שינוי שפת הממשק, שינוי מיקום הממשק, שינוי גודל הממשק.

התאמות טקסט ותוכן בממשק:

שינוי גדלי הגופן, שינוי הגופן לקריא, הגדלת טקסט במעבר עכבר (זכוכית מגדלת), הדגשת קישורים, הדגשת כותרות, שינוי מרווח בין שורות, שינוי מרווח בין מילים, שינוי מרווח בין אותיות, יישור למרכז, יישור לימין, יישור לשמאל, יישור מוחלט.

התאמות צבעים ותצוגה:

הצגת תיאורי תמונות, התאמה לקוראי מסך, ניגודיות כהה, ניגודיות בהירה, שינוי האתר לצבעי אפור,צבעים מנוגדים, שינוי צבע הטקסטים, שינוי צבע הכותרות, שינוי צבע הרקע, עצירת אנימציות ותנועה.

התאמות ניווט והתמצאות:

שינוי סמן העכבר לסמן גדול ולבן, או סמן שחור וגדול, הדגשת מעבר עכבר, הגדלה והקטנת תצוגת האתר, הדפסה נגישה, מצב קריאה, ניווט ע"י אותיות, הדגשת פוקוס, הדגשת מעבר עכבר.

הבהרה והערות:

למרות מאמצנו הרבים לאפשר את התאמת האתר ברמה הטובה ביותר, יתכן ויתגלו דפים או חלקים באתר שטרם הונגשו או שטרם נמצא בעבורם הפתרון הטכנולוגי. יחד עם זאת, אנו ממשיכים בכל עת לשפר, להוסיף ולעדכן יכולות לממשק הנגישות באתר, וכן להתאים ואף לפתח טכנולוגיות חדשות על מנת להגיע לרמת הנגישות האופטימלית ביותר, בכל רגע נתון ובהתאם להתקדמות הטכנולוגית.

במידה ומצאתם תקלה, או שאינכם מסתדרים עם ממשק הנגישות, או שיש לכם רעיונות לשיפורו, נשמח לשמוע מכם. בלחיצה על "שלחו משוב" הנמצא בתחתית ממשק הנגישות, תוכלו למלא טופס משוק ולספר לנו על חוויתכם באתר. בנוסף, ניתן לפנות למייל בכתובת <a href="mailto:hello@accessibe.com">hello@accessibe.com</a> והוא יגיע לצוות האחראי על נגישות האתר. נשמח לעמוד לרשותכם בכל דרך!

 

השירותים, שינויים בהם והפסקתם

השירותים והמידע באתר  “קריאף” ניתנים כמות שהם (AS IS).לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם.
השירותים באתר  “קריאף” ניתנים בלא תשלום, וקריאף אלבטרוס רשאית להפסיק בכל עת, וללא התרעה, את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם.
אתר  “קריאף”, כמו גם שירות המידע, נמצאים בבניה מתמדת. לפיכך, ומבלי לגרוע מכל זכות שבדין, קריאף אלבטרוס תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תנאי השימוש בו, השירותים הניתנים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הקשור אליהם – והכול, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים האחרים המתרחשים בתחום זה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות, טעויות וכיו"ב.

אחריות

קריאף אלבטרוס, מנהליה, עובדיה וכל הפועלים בשמה ו/או עבורה, לא יישאו באחריות כלשהי בכל הקשור לשירות המידע ו/ואו לאתרים הקשורים ו/ואו לנתונים המצויים באתר "קריאף" ו/או באתרים הקשורים, דיוקם  ו/או שלמותם, ו/או באשר לשימוש בנתונים האמורים ו/או ההסתמכות עליהם ע"י המשתמש באתר ו/או מי מטעמו, ו/או באשר להפסקת השירותים הניתנים בו, כולם או חלקם, ו/או שינויים בהם, או לנזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או מכל סוג אחר שיגרמו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות כאמור, והמשתמש מוותר על כל תביעה ו/או טענה נגד  קריאף אלבטרוס ו/או מנהליה, עובדיה ו/או הפועלים בשמה, בכל הקשור לאתר "קריאף" ו/או האתרים הקשורים, ובכלל זה בגין השימוש ו/או ההסתמכות על הנתונים בהם ו/או בגין נזקים כלשהם הנגרמים להם כתוצאה מכך.

דין מקום ושיפוט

על השימוש באתר "קריאף" יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש לעיל או מהשימוש באתר, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל, וזאת בכפוף לזכות קריאף אלבטרוס לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם.

כאמור, השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לכל תנאי השימוש המופיעים לעיל.