אל על תטיס מטוסי נוסעים ריקים לצורכי מטען בלבד

הפגיעה בענף התעופה יצרה מחסור בקיבולת מטען מוטס. החברה תציע הטסת מטענים דחופים במטוסי דרימליינר
. ו-777. השוכר יתחייב לשלם על טיסה הלוך ושוב
https://www.ynet.co.il/economy/article/BkIKgBoS8