בקשה להכרה במגזר סוכני המכס כמפעל חיוני

 

 לידיעתכם,  יו"ר הארגון מר אמיר שני, פנה לשי רינסקי, מנכ"ל משרד הכלכלה, לנושא הגדרת מגזר סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, במצב חרום / סגר,  כמפעל חיוני

פנייה זו נשלחה אתמול באופן דחוף ואנו נעדכנכם בהתפתחויות