הגדרת תאגידי מכס ושילוח כמפעל חיוני – תקנות לשעת חירום

אל קהל לקוחותינו

יו"ר הארגון, אמיר שני, הגיע אמש להבנות עם משרד האוצר, משרד הכלכלה ופיקוד העורף, על הגדרת הגורמים הרלוונטיים בשרשרת האספקה אשר יוגדרו כמפעל חיוני ויוכלו לפעול על פי תקנות לשעת חירום אשר יפורסמו היום

  עם חתימת התקנות ופרסומן, נעביר אליכם את המידע