היטל צפיפות בחברת אלעל

לתשומת לב לקוחותינו:

בעקבות  צמצום טיסות הנוסעים, מנותבים המטענים האוויריים לטיסות מטען.

הדבר גורם לעומס גובר על טיסות המטען שעדיין פעילות ולכן החליטה חברת אל על על החלת היטל צפיפות.

ההיטל ייכנס לתוקפו החל מיום 18.03.2020