התעשיינים והיבואנים למש׳ הכלכלה: הסדירו פעילות מינימום בשילוח האווירי

מציעים לקבוע לוח טיסות סדיר של טיסות מטוסי מטען ולהגדיר תדירות המינימום להטסת הקרגו מישראל ואליה. בעקבות דיון מיוחד התחייבו הנהלות נתב״ג ורת״א להקל על חברות המטען והמשלחים הישראלים