עומסי עבודה חריגים בנמל חיפה

הנדון: הודעה בעניין עומסי עבודה חריגים 12.03.2020

השירות ארוכים מהרגיל  הרינו להביא לידיעתכם כי בשטחי התפעול ובשערי הנמל יש כעת עומס עבודה חריג, וזמני

לפיכך יש להימנע מלהגיע לשערי הנמל במהלך הבוקר ועד לעדכון נוסף

חברת הנמל פועלת במרץ ומשקיעה תשומות להקלה ולשחרור העומסים, על מנת לאפשר חזרה

לפעילות תפעולית רגילה ושגרתית מהר ככל הניתן

:לפרטים נוספים ולעדכונים ניתן לפנות למוקד תמיכת לקוחות במייל

matal@haifaport.co.il