הודעת נמל חיפה ואשדוד – עדכון המכס לגבי תהליך שחרור

שלום רב,

1. לידיעתכם – התקבלה הודעת נמל חיפה כלהלן:
בימים אלה ובמטרה להבטיח רצף תפעולי לזמן ארוך, נמל חיפה נערך לעבודה תחת איום הקורונה.
במסגרת הערכות זו ובשל השאיפה למנוע הידבקות עובדים ככל הניתן, פוצלו צוותי עבודה ונמנע מעבר עובדים בין המשמרות השונות.
אילוץ זה מקטין את הגמישות התפעולית ומקטין את כמות צוותי העבודה ביחס למקובל.
לאור זאת אנו מעדכנים כי עד להודעה חדשה נפעל במגבלות הבאות:
• החל מ מיום ה' 19.3.20 תצומצם כניסת מכולות ריקות ברכבת לכדי 20 אחוז בלבד.
• החל מיום ה' 26.3.20 לא נאפשר קליטת מכולות ריקות בהעברה חופית.
• כניסת מכולות ריקות בשערים תתאפשר על פי כמויות שיאושרו על ידי תכנון שטח TOS ועל פי אפשרות חנ"ח.
• טעינת מכולות ריקות לאניות תטופל בעדיפות מוקטנת על טעינת מלאות ובהיקף של 50% מהנהוג בימים רגילים.
עדכונים נוספים יוצאו בהתאם להתפתחות הנושא.

2. מצ"ב הודעת נמל אשדוד בנושא שטחי אחסון.

3. מצ"ב עדכון מאת מינהל המכס בנושא פעילות תהליך השחרור.

לחצו על הקישור הבא לקריאת המסמך המלא:

פעילות תהליך השחרור במצב חירום

שטחי אחסנה בנמל – הערכות לצרכי המשק תחת אילוצי בלימת הקורונה