אנרגיה ופרויקטים מיוחדים

לקריאף אלבטרוס ניסיון רב שנים בתחום האנרגיה. לרשותנו עומד צוות מומחים בינלאומי המתמחה במתן פתרונות לוגיסטיים עבור פרויקטים מיוחדים עם התמקדות בתעשיית בקידוחי נפט וגז, מפעלים פטרוכימיים, בתי זיקוק, מתקני גז טבעי ונוזלי, אנרגיה סולארית וכדומה.

אנשי החברה מלווים את הלקוח ומייעצים לו כבר בשלב תכנון הפרויקט ומספקים תמיכה, סיוע ופיקוח עד לנקודת הסיום. ביצוע פרויקטים מורכבים מסוג זה דורש מומחיות וניסיון מקצועי בשל לוגיסטיקה מורכבת בשינוע משולב באוויר, בים וביבשה, תוך תיאום עם הרשויות הרלוונטיות וגורמי אבטחה מקומיים.

זמינות במשך
24 שעות ביממה,
7 ימים בשבוע.

מעקב וקבלת
עדכונים שוטפים
בזמן אמת

סוכנים בפריסה
עולמית, ומגוון
סניפים מקומיים.

מומחיות וניסיון
בטיפול במטענים
מורכבים

ליווי מקצועי
לכל אורך
התהליך